Fotogalerie

Zatím alespoň pár foteček.

Videogalerie

Pár videí si můžete spustit na kartách našich psů. Časem dáme něco i tady. Zatím jedno staré video našich prvních triků a jedno video našich začátků v pasení :D.

VIDEO YOUTUBE

In the course of time, we´ll put something here, too.  One old video of our first tricks and one video of our beginnings in the herding: D.